ร่วมโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2562 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ณ บริเวณเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม