กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เพื่อให้พื้นที่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สะอาด สวยงาม และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม