ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (วางพวงมาลา) เนื่องในวันรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม