ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำชีวิต “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำชีวิต “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีห้วหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมกว่า 5,000 คน ปรับภูมิทัศน์ และกำจัด ผักตบชวา ตลอดจนวัชพืชอื่นในพื้นที่บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง และร่วมปลูกต้นกัลปพฤกษ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับสวนสาธารณะแก่งดอนกลางด้วย ณ บริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม