ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 41 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 3 มิถุนายน 2562 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานด้านหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นเวลา 08.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมนำข้าราชการ ตุลาการ ศาล ทหารตำรวจ ตลอดจนภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในสมุดลงนาม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม