โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แก่หน่วยบริการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และปล่อยป้ายแพร “จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมใจ ต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม