ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม