ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2562

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม