จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 1,500 ต้น พื้นที่ 8 ไร่ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสา และประชาชน ณ บริเวณพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม