ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์จัดแสดงขึ้นภายในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีประชาชนที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง และข้าราชการ ตลอดจนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทยอยเดินทางมาเข้าชมนิทรรศการ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสักการะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม