เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณหอประชุมศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งได้จัดเตรียมอาหารมาบริการแก่ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม