เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.40 น. จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาและประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จิตอาสา เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม