ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร บ้านโนนสำราญ ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม