มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม (อัคคีภัย)

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นางจริยา แดงวันสี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาววราภรณ์ สำราญรื่น เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม (อัคคีภัย) ณ บ้านเลขที่ 31 หมู่ 8 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ และบ้านเลขที่ 154 หมู่ 8 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม