ทำบุญตักบาตร โครงการถนนสายบุญจังหวัดกาฬสินธุ์

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น. นางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร ในโครงการถนนสายบุญจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมกราคม 2562 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ บริเวณอนุสาวรีย์ พระยาชัยสุนทร อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม