กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2562 (10 มกราคม 2562)