ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (29 ตุลาคม 2561)

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   >>>   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ