ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ภาค ค (19 ตุลาคม 2561)

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   >>>>   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ภาค ค