ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (12 ตุลาคม 2561)

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  >>>   ประกาศรายชื่อผู้มีเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ