ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (12 ตุลาคม 2561)

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   >>>  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ