ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ (ภาค ค) (สัมภาษณ์) (10 ตุลาคม 2561)

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   >>>   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ (ภาค ค) (สัมภาษณ์)