ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

 

       เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ โอษคลัง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และราษฎรที่มีฐานะยากจน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนววน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอนจาน 500 ผืน อำเภอห้วยผึ้ง 500 ผืน และอำเภอนาคู 500 ผืน

>>>>>   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม