One Home พม.กาฬสินธุ์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

       วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีม One Home บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร) เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตระหนักในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และนำโอกาสที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันเด็กนี้เป็นแรงผลักดันให้ตนเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มุมานะในการเรียน โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพและกตัญญูต่อบิดามารดา ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนดีภายในครอบครัวยากจน จำนวน 50 ทุน การตอบคำถามชิงรางวัล การร้องเพลง เต้นรำ การแจกของรางวัลรถจักรยานยนต์ และมีการออกบูทของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ กว่า 90 บูท อีกทั้ง นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลเพื่อจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลให้กับเด็กภายในบูทของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกด้วย

>>>>>   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม