ร่วมต้อนรับพลตรีนพดล มังคละทน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

 

       วันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และทีม (One Home) ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 โดยมีพลตรีนพดล มังคละทน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นประธานการมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนนาโกวิทยา ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>>   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม