One Home พม.กาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน

 

       วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายขวัญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายเอกพงษ์ ศรีโคตร นายกเทศมนตรีตำบลห้วยโพธิ์ และตัวแทนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>>   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม