พมจ.กาฬสินธุ์ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ 100 ปี ภายใต้โครงการ “9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม.

 

       วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ อำเภอร่องคำ อำเภอฆ้องชัย ตำรวจ สภ.ฆ้องชัย รพ.ฆ้องชัย ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ทต.ร่องคำ อบต.เหล่ากลาง อบต.ฆ้องชัย รพสต.เหล่าหลาง และเครือข่าย อพม. ลงพื้นที่มอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ 100 ปี ในเขตพื้นที่อำเภอฆ้องชัย จำนวน 4 ราย และอำเภอร่องคำ จำนวน 1 ราย รวมเป็นเงิน 10,000 บาท โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ 100 ปี ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และมีนายศักดิ์สิทธิ์ ปักษีสุวรรณ นายอำเภอร่องคำ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม. ในครั้งนี้

>>>>>   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม