Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ภาค ค (19 ตุลาคม 2561)

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   >>>>   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ภาค ค

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (12 ตุลาคม 2561)

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  >>>   ประกาศรายชื่อผู้มีเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (12 ตุลาคม 2561)

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   >>>  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ (ภาค ค) (สัมภาษณ์) (10 ตุลาคม 2561)

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   >>>   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ (ภาค ค) (สัมภาษณ์)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ (03 ตุลาคม 2561)

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน

2)  รายชื่อ ตำแหน่ง นิติกร

3)  รายชื่อ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโบายและแผน

4)  หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร