Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (27 มีนาคม 2562)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานกองทุนส่งเสริมฯ (11 มีนาคม 2562)

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม
กลุ่มงาน : บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (29 ตุลาคม 2561)

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   >>>   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรฯ ภาค ค (19 ตุลาคม 2561)

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   >>>>   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ภาค ค

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (12 ตุลาคม 2561)

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  >>>   ประกาศรายชื่อผู้มีเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ