Category Archives: ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

ขอให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น

>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการเลือกสรรและเลือกเป็นพนักงานกองทุนฯ (22 เมษายน 2562)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (27 มีนาคม 2562)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานกองทุนส่งเสริมฯ (11 มีนาคม 2562)

ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม
กลุ่มงาน : บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (29 ตุลาคม 2561)

 

 

 

 

 

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   >>>   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ