Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 41 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 3 มิถุนายน 2562 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานด้านหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นเวลา 08.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมนำข้าราชการ ตุลาการ ศาล ทหารตำรวจ ตลอดจนภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในสมุดลงนาม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แก่หน่วยบริการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และปล่อยป้ายแพร “จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมใจ ต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2562

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 จำนวน 1,500 ต้น พื้นที่ 8 ไร่ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ จิตอาสา และประชาชน ณ บริเวณพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม