Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 4/2562

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ร่วมกับโครงการ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร บ้านโนนสำราญ ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม (อัคคีภัย)

วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้นางจริยา แดงวันสี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ และนางสาววราภรณ์ สำราญรื่น เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม (อัคคีภัย) ณ บ้านเลขที่ 31 หมู่ 8 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ และบ้านเลขที่ 154 หมู่ 8 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม (อัคคีภัย)

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 นางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลขมิ้น และผู้นำชุมชนตำบลขมิ้น เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม (อัคคีภัย) ณ บ้านเลขที่ 18 หมู่ 1 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงพื้นที่มอบเงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2562

วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 นางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ โอษคลัง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและมอบเงินสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ตำบลสายนาวังอำเภอนาคู และตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจำปี 2562 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม