Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

 

       เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ โอษคลัง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และราษฎรที่มีฐานะยากจน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนววน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอนจาน 500 ผืน อำเภอห้วยผึ้ง 500 ผืน และอำเภอนาคู 500 ผืน

>>>>>   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

One Home พม.กาฬสินธุ์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

       วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับทีม One Home บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายสนั่น พงษ์อักษร) เป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กในจังหวัดกาฬสินธุ์ ตระหนักในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และนำโอกาสที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันเด็กนี้เป็นแรงผลักดันให้ตนเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มุมานะในการเรียน โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพและกตัญญูต่อบิดามารดา ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนดีภายในครอบครัวยากจน จำนวน 50 ทุน การตอบคำถามชิงรางวัล การร้องเพลง เต้นรำ การแจกของรางวัลรถจักรยานยนต์ และมีการออกบูทของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ กว่า 90 บูท อีกทั้ง นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้ร่วมสนับสนุนของรางวัลเพื่อจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัลให้กับเด็กภายในบูทของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกด้วย

>>>>>   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับพลตรีนพดล มังคละทน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

 

       วันที่ 12 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และทีม (One Home) ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 โดยมีพลตรีนพดล มังคละทน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นประธานการมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนนาโกวิทยา ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>>   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

One Home พม.กาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน

 

       วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายขวัญชัย ศรศรีวิชัย นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นายเอกพงษ์ ศรีโคตร นายกเทศมนตรีตำบลห้วยโพธิ์ และตัวแทนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>>   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พมจ.กาฬสินธุ์ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ 100 ปี ภายใต้โครงการ “9 ของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม.

 

       วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ อำเภอร่องคำ อำเภอฆ้องชัย ตำรวจ สภ.ฆ้องชัย รพ.ฆ้องชัย ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ทต.ร่องคำ อบต.เหล่ากลาง อบต.ฆ้องชัย รพสต.เหล่าหลาง และเครือข่าย อพม. ลงพื้นที่มอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ 100 ปี ในเขตพื้นที่อำเภอฆ้องชัย จำนวน 4 ราย และอำเภอร่องคำ จำนวน 1 ราย รวมเป็นเงิน 10,000 บาท โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ 100 ปี ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และมีนายศักดิ์สิทธิ์ ปักษีสุวรรณ นายอำเภอร่องคำ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบของขวัญปีใหม่ ก้าวไปกับ พม. ในครั้งนี้

>>>>>   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม