Category Archives: ข่าวกิจกรรม

ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ์) ประจำปี 2561

 

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ์) ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา และบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

>>>>>  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับสุดยอดคนพิการต้นแบบ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้จัดงานคนพิการสากล ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมีพลเอก อนันตรพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีและได้มีการมอบโล่ให้กับคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2561 โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดคนพิการได้แก่ นายโยทัย ภูกาสอน คนพิการทางการเคลื่อนไหว และได้เข้ารับโล่รางวัลในครั้งนี้ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แจ้งวัฒนะ กทม. ด้วย

 

>>>>>   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีถวายพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2561

 

 

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 นางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธี ซึ่งมีพิธีทำบุญตักบาตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแสดงความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัติริย์ น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไท

 

>>>>>   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

“วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561

 

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นางดวงดาว ปรอยกระโทก นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานโครงการฝนหลวงแก่ปวงชนชาวไทย จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

 

       เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้นางพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ โอษคลัง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และราษฎรที่มีฐานะยากจน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนววน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอนจาน 500 ผืน อำเภอห้วยผึ้ง 500 ผืน และอำเภอนาคู 500 ผืน

>>>>>   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม