Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (วางพวงมาลา) เนื่องในวันรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์” เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำชีวิต “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาลำน้ำชีวิต “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีห้วหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนจิตอาสาจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมกว่า 5,000 คน ปรับภูมิทัศน์ และกำจัด ผักตบชวา ตลอดจนวัชพืชอื่นในพื้นที่บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง และร่วมปลูกต้นกัลปพฤกษ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับสวนสาธารณะแก่งดอนกลางด้วย ณ บริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือคัดเลือกแม่ดีเด่นปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนางอุบลทิพย์ เพชรชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

>>>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (27 มีนาคม 2562)

>>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>